Aktualności

2023-12-05 16:30

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Maryi

Tradycją związaną z Roratami w Kasinie Wielkiej są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Maryi. Zwyczaj śpiewania Godzinek w Kasinie Wielkiej sięga czasów dominikańskich i co roku są śpiewane w adwencie  o 6:10.

Na wzór modlitw kapłańskich (brewiarza) powstało nabożeństwo ku czci Najświętszej Panny Maryi, zwane Godzinkami. Podobnie jak brewiarz, Godzinki składają się z siedmiu części: jutrzni, prymy, tercji, seksty, nony, nieszporów i komplety. Każda z tych części zawiera wezwanie: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu”, hymn, werset i responsorium, ofiarowanie i antyfonę z modlitwą. Siedmioczęściowy charakter nabożeństwa wywodzi się z tradycji judeo-chrześcijańskiej, sięgającej starożytności. Już w Starym Testamencie był zwyczaj, że w świątyni jerozolimskiej siedmiokrotnie w ciągu dnia oddawano Bogu chwałę, w myśl słów psalmu: Siedmiokroć na dzień wysławiam Ciebie (Ps 119, 164). Zwyczaj ten przyjęły później gminy chrześcijańskie. Wszedł on również do pacierzy kapłańskich, które z tej racji nazwano „godzinami kanonicznymi”. Nabożeństwu do Najświętszej Panny Maryi jako znacznie krótszemu od Godzin kanonicznych, nadano tytuł „Godzinki”.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NPM – Chór Wojska Polskiego

 

..

Czas i miejsce powstania oraz autorstwo Godzinek nie są dokładnie znane. Przypuszcza się, że powstały one w XIV lub XV wieku. Na skutek sporu o pogodzenie nauki o Niepokalanym Poczęciu NMP z dogmatem o powszechności odkupienia w Chrystusie, Leonard Nogarol, franciszkański teolog z Werony, gorący obrońca Niepokalanego Poczęcia, ułożył oficjum (czyli teksty kapłańskiego brewiarza) ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi. Zatwierdził je papież Sykstus IV w 1476 roku. Według niektórych badaczy oficjum przetłumaczono język polski jako Godzinki o Niepokalanym Poczęciu i pod tym tytułem znalazły się w modlitewniku ułożonym przez Wacława z Brodni. Będący obecnie w użyciu tekst Godzinek jest jednym z wielu znanych na przestrzeni stuleci i pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku. Dzisiaj trudno ustalić, na jakich tekstach opierały się poszczególne wersje. Niektórzy badacze przypuszczają, że Godzinki przybyły do Polski wraz z Jezuitami i zostały przetłumaczone na język polski przez ks. Jakuba Wujka. Natomiast ks. Wacław Schenk przypisuje autorstwo Godzinek Piotrowi Rodriguezowi TJ (1531-1617), a tłumaczenie na język polski nieznanemu jezuicie krakowskiemu.

 
czytaj więcej...