Aktualności

2018-09-16 15:43

Główne Grzechy Kapłańskie. DROGA KRZYŻOWA KAPŁAŃSKA

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE

Rozważanie Drogi krzyżowej – 1 godz.

 

STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus: Kiedy oddałem za ciebie życie i pozostało na krzyżu tylko Moje ciało, Ja wciąż pragnąłem cię uświęcić i wciąż pragnąłem dać ci jeszcze więcej. Moją Mękę, agonię i śmierć już ofiarowałem. Pozostało jednak Mi jeszcze Moje Ciało i Moja Krew. Pozwoliłem więc żołnierzowi otworzyć Mi włócznią Serce i wylać do kapłańskiego kielicha Moją Krew. Jest twoja. Pozwoliłem Józefowi zdjąć Moje ciało z krzyża, aby oddać Je na ręce Jana, Mojego pierwszego kapłana, który stojąc pod krzyżem, otrzymał wszystkie łaski, które wyprosiłem na krzyżu kapłanom. Otrzymał Maryję za Matkę, otrzymał Moją Krew i Moje Ciało, a także Moje ostatnie słowa, aby stał się siłą dla głoszenia prawdy o Moim życiu i Mojej śmierci, a także o Moim Zmartwychwstaniu. Cierpliwe i pełne bólu trwanie pod krzyżem przy Mojej Matce było dla Jana chrztem krwi, w którym odpokutował swoje zwątpienie i opuszczenie Mnie.

 

Kiedy oddałem wszystko w jego ręce, Moją Matkę, Moje ciało i Moją Krew, Jan pokornie złożył Mnie w ramionach Mojej Matki, bo sam nie mógłby unieść tak wielkiego bólu i tak wielkiej odpowiedzialności. Podążajcie za jego wzorem, abyście posiadając Mnie, Moją Mękę, Moje Ciało i Moją Krew, nie zbłądzili, nie upadli. Swoje kapłaństwo i moc łask, jakie spłynęły na was z krzyża, musicie powierzyć Maryi. Złączyć swoją ofiarę z Jej ofiarą. Złączyłem życie kapłana z życiem Mojej Matki, aby miała syna, który zastąpi Mnie na Ziemi. Męka Maryi uczyniła Jej Serce nieskończenie płodnym, rodząc Mi synów na Mój obraz i Moje podobieństwo, duchowych braci, kapłanów. Kapłan bez Maryi upadnie. Zbyt ciężkie są dla niego Moje dary, Moje Ciało i Moja Krew. Musi upaść przed Maryją i podzielić się z Nią tym błogosławionym ciężarem, który Ona nosiła przez całe życie.

 

Ojcze nas…

Zdrowaś Maryjo…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...