Aktualności

2015-07-07 06:36

Ewangelia na każdy dzień – 7 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   9,32-37

Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu”.
Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”.
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Komentarz do Ewangelii:

Demon podziału

Grzech ogranicza możliwość mówienia. Pozostajemy niemi. Nie potrafimy komunikować się poprawnie ani z Bogiem, ani z ludźmi. Odczuwamy bardzo często lęk albo ból i boimy wyciągnąć otwartą dłoń w stronę drugiego człowieka. Jezus jest tym, który może przywrócić nam zdrowie i oczyścić nas z grzechów. Demon będzie siał zawsze niezgodę i prowokował rozłam w relacji do Boga i w stosunkach międzyludzkich. Zapraszajmy Jezusa do dialogu, zwłaszcza tam, gdzie jest on trudny albo wydaje się wręcz niemożliwy. Zmartwychwstały, gdy przychodził do zalęknionych uczniów, pozdrawiał ich słowami „Pokój wam”. Powtarzajmy te słowa jak najczęściej.
.
Jezu, Twojemu miłosierdziu powierzam wszystkie osoby, które uwikłane są w grzechy i pozostają nieme. Rozwiąż ich języki, aby mogły Cię na nowo wychwalać.
.
ks. Mariusz Krawiec SSP
czytaj więcej...