Aktualności

2015-08-05 08:52

Ewangelia na każdy dzień – 5 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   15,21-28

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.
Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.
On jednak odparł: „Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom”.
A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”.
Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

Komentarz do Ewangelii:

Wołaj Jezusa

Wiara w Chrystusa daje siłę do tego, abyśmy przekraczali ludzkie granice i przechodzili ponad tym, co nas dzieli. Wielu z nas nosi w sobie zranienia. Wynikają one z niewłaściwych relacji, przemocy i uprzedzeń. Być może masz teraz przed oczami jedną z tych sytuacji, które tak bardzo Cię kiedyś dotknęły i z którą wciąż nie możesz sobie poradzić. Spróbuj tak jak kobieta kananejska zawołać głośnio w kierunku Jezusa: „Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida!”. Pamiętaj, ważne jest to, abyś wołał Zbawiciela. Tylko w Jego imieniu jest uzdrowienie i On wyzwala Cię z grzechów.
.
Jezusie, Synu Dawida, oddaję Ci moje zranienia. Proszę, abyś wkroczył ze swoją uzdrawiającą łaską w najbardziej ukryte przed oczami świata zakątki mojego zranionego serca.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...