Aktualności

2015-03-04 07:49

Ewangelia na każdy dzień – 4 marca

Ewangelia wg. św. Jana   15, 9-17

.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

.

Komentarz do Ewangelii:

Uprzywilejowani…

To, że jesteśmy chrześcijanami nie jest naszym pomysłem, nie jest nawet pomysłem naszych rodziców, ale jest decyzją Jezusa, który wybrał nas spośród wielu, aby opieczętować nasze serca. Powinniśmy się czuć wyróżnionymi!

.

ks. Michał Olszewski SCJ

czytaj więcej...