Aktualności

2015-07-04 09:37

Ewangelia na każdy dzień – 4 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   9,14-17

Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje”.

Komentarz do Ewangelii:

Nowość wiary

Życie duchowe wymaga od nas ciągłej pracy nad sobą. Bardzo łatwo stajemy się starym workiem i szkoda, aby młode wino łaski Bożej zmarnowało się. Modlitwa, życie sakramentalne, lektura Pisma Świętego, uczestnictwo w żywej wspólnocie Kościoła odświeżają nas duchowo. Jezus zaprasza nas do radosnego przeżywania wiary. Żywa relacja ze Zbawicielem nie wywołuje nigdy smutku, ale radość. Zachowywanie przykazań przestaje być ciężarem, a staje się czymś bardzo naturalnym. Modlitwa nie wyczerpuje nas, ale napełnia nową siłą.
.
Jezu, każdego dnia pragniesz, abym na nowo stawał przed Tobą z sercem otwartym na przyjęcie łask, jakie mi dajesz. Spraw, abym nie zaniedbał żadnej okazji do uświęcenia się.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...