Aktualności

2015-03-30 08:51

Ewangelia na każdy dzień – 30 marca

Ewangelia wg. Jana 12,1-11

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który Go miał wydać: „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?” Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano.
Na to Jezus powiedział: „Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie”.
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Komentarz do Ewangelii:

Maria jest wzorem

Maria jest wzorem postawy wobec Boga, mamy czuć się Jego poddanymi. Do wytarcia Jego nóg mogła przecież użyć ścierki, szmaty, ręcznika. Ona użyła cząstki siebie – swoich włosów. Jest ona skupiona na Osobie Pana. Judasz natomiast skupia się na tym, co może zdobyć: na pieniądzach ze sprzedaży olejku. Prawdą jest, że zbytnie skupianie się na rzeczach materialnych nie pozwala nam na usłyszenie  głosu naszego Pana; przez rzeczy materialne możemy przegapić to,  co najważniejsze – Boga samego.

.
        To jest ten czas, aby zapytać samego siebie:  czy jest w moim sercu miejsce dla Jezusa? Czy jest we mnie taka miłość,  jaką miała Marii? Czy potrafię „tracić” swój czas,  by przebywać z Jezusem? Czy umiem tak kocha, być  ofiarować to, co mam najcenniejszego?

.

o. Witold Młotkowski OFM

czytaj więcej...