Aktualności

2015-07-29 09:19

Ewangelia na każdy dzień – 29 lipiec

Ewangelia wg. św. Jana   11,19-27

Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”.
Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”.
Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”.
Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”
Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”.

Komentarz do Ewangelii:

Próba wiary

Wiara pozwala nam pokonać lęk przed śmiercią. Potwierdzają to męczennicy, którzy oddali życie z powodu Chrystusa i ze względu na miłość bliźniego. Ich czyny są dowodem na to, że życie tutaj na ziemi się nie kończy wraz ze śmiercią człowieka. Jezus obiecuje tym wszystkim, którzy w Niego wierzą, życie wieczne. Śmierć brata Marty i Marii była próbą wiary dla obu kobiet. Miały one złożyć przed Jezusem swoje wyznanie wiary. Bóg dopuszcza do tego, abyśmy przechodzili przez różne, często trudne życiowe doświadczenia. Chce w ten sposób wypróbować naszą wiarę, która nie jest ludzką kalkulacją, ale zaufaniem Bogu.
.
Boże, Ty wiesz, że jestem człowiekiem słabym i nieudolnym. Zwłaszcza w sytuacjach trudnych uczę się ufać Tobie. Panie, przymnóż mi wiary.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...