Aktualności

2015-09-25 08:54

Ewangelia na każdy dzień – 25 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  9,18-22

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”
Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.
Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”.
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

 

Komentarz do Ewangelii:

Podstawowe pytanie

Podobnym pytaniem mogę zostać zaskoczony przez Jezusa także i ja. „A według Ciebie, kim jestem?”. I wtedy będę musiał znaleźć na nie odpowiedź. Pytanie to mogę usłyszeć w różnych okolicznościach. Kiedy jest mi dobrze i czuję się pewnie, bo poczyniłem dobre inwestycje i jestem spokojny o moją przyszłość. Mogę je także usłyszeć w sytuacji ekstremalnej. Wtedy stanie się ono moim wyznaniem wiary, być może moją ostatnią deską ratunku, jak w przypadku Łotra, który wisiał obok Chrystusowego krzyża. Warto, abym już teraz nad tym pomyślał.

.

Jezu, oto wyznaję moją wiarę: Ty jesteś Synem Bożym, moim jedynym Zbawicielem. Tobie oddaję moje życie.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...