Aktualności

2015-01-24 09:19

Ewangelia na każdy dzień – 24 stycznia

Ewangelia wg. św. Marka 3, 20-21

.
Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów.

.

Komentarz do Ewangelii:

Bóg na właściwym miejscu 

Nikt nie ma prawa powstrzymywać nas od kontaktu z Bogiem. Czasem presja otoczenia, a nawet najbliższych, rodzi w nas wątpliwości. Zastanawiamy się, co wybrać: życie z Bogiem czy względy ludzkie. Przykazanie miłości Boga stoi na pierwszym miejscu. Dopiero za nim, postawiona jest miłość bliźniego. Ta hierarchia powinna zostać przez nas uszanowana. Gdy będziemy należycie kochali Boga i Jemu oddawali cześć, to możemy być pewni, że nigdy nie zabraknie nam miłości do bliźnich. Gdy postawimy człowieka na pierwszym miejscu, może szybko okazać się, że zabrakło w naszym życiu miejsca dla Boga.

.

Boże, mój Stworzycielu, pomóż mi właściwie ustawić hierarchię wartości w życiu. Obym nigdy nie stawiał człowieka ani wartości materialnych ponad Ciebie. Wiem, że gdy Tobie zaufam, nigdy nie poczuję się opuszczony.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...