Aktualności

2015-02-23 06:34

Ewangelia na każdy dzień – 23 luty

Ewangelia wg. św. Mateusza   25, 31-46

.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? »
A Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?»
Wtedy im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili».
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”..

.

Komentarz do Ewangelii:

Co dobrego uczyniliśmy

Aby osiągnąć Królestwo Niebieskie, potrzebujemy z wiarą słuchać Boga. Wiara jest konieczna do osiągnięcia zbawienia. Powinna ona jednak zostać dopełniona poprzez miłość bliźniego. To z niej będziemy w pierwszej kolejności rozliczani. Jeśli byliśmy w naszym życiu miłosierni, szczególnie wobec „tych najmniejszych”, to i Bóg okaże nam miłosierdzie. Warto zatem w codziennych życiowych wyborach pamiętać o tym, że w dniu sądu ostatecznego w pierwszej kolejności będziemy pytani nie o to, jakie grzechy popełniliśmy, ale o to, co dobrego uczyniliśmy.
.
Panie, uczyń moje serce wrażliwym na potrzeby bliźnich. Wyzwól mnie z egoizmu i naucz mnie dostrzegać w każdym spotkanym człowieku Twój obraz i podobieństwo.
.

 ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...