Aktualności

2014-11-22 09:33

Ewangelia na każdy dzień – 22 listopad

Ewangelia wg św. Łukasza 20, 27-40

.

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.
Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.
Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”, bo o nic nie śmieli Go już pytać.

.

Komentarz do Ewangelii:

.

 

Kolejny atak

.

Wrogość wobec Jezusa narasta. Dziś widzimy kolejny atak, tym razem szyderczy, którego próbę podjęli saduceusze. Jezus natomiast podejmuje dialog. Nie cofa się przed kolejną szansą przekazania swego posłania o Bogu, który jest źródłem życia, o Bogu, w którym życie nie ma końca.

.

Wydaje mi się, nie wiem czy słusznie, czy nie, że dużo łatwiej przychodzi dziś odpowiadać atakiem na atak, szyderstwem na szyderstwo, kpiną na kpinę. I my pewnie też nie raz ulegamy takiemu schematowi działania. Jezus natomiast nie dał się złapać w tę pułapkę. On bez wytchnienia szuka dobra. Przetrząsa każdą sytuację, by w dialogu, w spotkaniu z drugim człowiekiem, nawet wrogo nastawionym, przekazać prawdę, że Bóg, Ojciec, jest miłośnikiem życia. On jest przecież tym, w którym wszystko żyje, który nie chce śmierci.

.

Ile we mnie jest zdolności do dialogu?

Ile determinacji, by przebić się przez mur nieprzychylności, szyderstwa, a może nawet wrogości, by budować i przekazywać dobro?

Jako uczniowie Chrystusa bądźmy miłośnikami życia, bądźmy ludźmi dialogu.

.

ks. Bartek Król SCJ

czytaj więcej...