Aktualności

2015-04-22 10:15

Ewangelia na każdy dzień – 22 kwietnia

Ewangelia wg. Jana 6, 35-40

Jezus powiedział do ludu:
„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym?”.

Komentarz do Ewangelii:

Chleb…

W ostatnich miesiącach obserwowałem wiele osób, które rzeczywiście przychodziły by karmić się Eucharystią, ale pozbawione były wiary w to, że w tym kawałku chleba, obecny jest żywy Bóg! Wielu chrześcijan nie wierzy już, że Jezus jest chlebem życia i spycha rzeczywistość Eucharystii na peryferie życia osobistego i wspólnotowego.

.

Nie poddawajmy się temu! Z wiarą przyjmujmy Jezusa.

.

Z błogosławieństwem +, ks. Michał Olszewski SCJ

czytaj więcej...