Aktualności

2014-12-22 10:01

Ewangelia na każdy dzień – 22 grudnia

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 46-56

 

Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
[zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu,
a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami,
a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje
jak przyobiecał naszym ojcom
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Komentarz do Ewangelii:

 

Teraz jest inaczej

 

 

Teraz jest inaczej…taka myśl przychodzi mi do głowy, kiedy czytam    dzisiejsza ewangelię. Maryja mówi: „stracił władców z tronu a wywyższyły pokornych”, chyba nie w XXI wieku… U nas teraz króluje egoizm, pycha, żądza pieniądza i władzy. Politycy kłamią w „żywe oczy”, a my to „kupujemy”. „Bogatych z niczym odprawił”…jakaś pomyłka… Jest bardzo dużo ludzi bogatych, którzy swój majątek zbudowali na karkach robotników i pracowników, którym płacą grosze. 
Tak wygląda mój świat. Jednak wierzę w to, że słowa Maryi są prawdziwe i wypełnia się!

 

 

ks.Piotr Chmielecki SCJ

czytaj więcej...