Aktualności

2014-11-20 09:43

Ewangelia na każdy dzień – 20 listopad

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 41-44

.

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, obiegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.
.
Komentarz do Ewangelii:
.

Łzy Boga

.

Jezusowi nie były obce żadne ludzkie uczucia. Przeżywał także chwile głębokiego wzruszenia i płaczu. Płakał przy grobie przyjaciela Łazarza. Był wzruszony łzami wdowy z Nain i wieloma ludzkimi cierpieniami. Płakał też nad swoim umiłowanym miastem i umiłowanym ludem, bo nie rozpoznali Jego przyjścia, Jego miłości, Jego łaski. Dziś także Jezus płacze nad moim i twoim grzechem. My nigdy nie zdamy sobie do końca sprawy z tego, jak bardzo grzech nas rani, jakie spustoszenie wnosi w życie nasze i naszych bliskich. Jezus to wie, dlatego nasza niedola porusza Go do głębi. To właśnie grzech sprawia, że nie rozpoznajemy Jego przejścia, Jego nawiedzenia, Jego zmiłowania.
.
Jezu, niechaj Twoje łzy nad twardością mojego serca skruszą je. Proszę o łaskę głębokiego żalu za grzechy i odwagę ich wynagrodzenia.

.

s. Anna Maria Pudełko AP

czytaj więcej...