Aktualności

2015-09-16 11:10

Ewangelia na każdy dzień – 16 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  7,31-3

Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów:
„Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali».
Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: «Zły duch go opętał».
Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność”.

Komentarz do Ewangelii:

Sposób działania Boga

Trudno było ówczesnym ludziom zaakceptować niekonwencjonalność Jana Chrzciciela i Jezusa. Ich pojawienie się i sposób działania odbiegały od tego, czego, być może, oczekiwali Izraelici od Mesjasza. Oni spodziewali się przecież kogoś zupełnie innego! Bóg może nas zaskakiwać sposobem swojego działania. My spodziewamy się czegoś innego, a On działa w inny sposób. Dlatego wiara wymaga od nas otwartości. Gdy Duch Święty zstąpił na apostołów, uzdolnił ich do głoszenia Ewangelii, nie w taki sposób, jak oni by tego chcieli, według ich sposobu myślenia, ale tak jak oczekuje tego Bóg.

.

Przyzywam Cię, Duchu Święty! Zstąp na nas, tak jak zstąpiłeś na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, i uzdolnij nas do głoszenia Ewangelii, tak jak oczekuje tego Bóg.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...