Aktualności

2014-11-14 10:25

Ewangelia na każdy dzień – 14 listopad

Ewangelia wg św. Łukasza 17, 26-37
.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota.
Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.
Pytali Go: „Gdzie, Panie?”
On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.
.
Komentarz do Ewangelii:
.

Kto chce zachować, straci

.

Tak naprawdę to nie wiemy tylko kiedy. Tak naprawdę to, co nas czeka stanie się, bo zapowiedział to Jezus i spełni się to proroctwo jak wszystkie inne. Tak naprawdę dotknie nas jak Noego, jak Lota. Oni nie myśleli, że to koniec, oni żyli codziennością jak my. Zajęci sprawami zwyczajnymi jak my, zagonieni, zmęczeni, pełni planów i marzeń. Tak jak my. I oto stało się. Potop i tylko uratowany Noe, Ucieczka z Sodomy i grad ognia i siarki i uratowany Lot. Mówi Jezus będzie tak samo, nie ma złudzeń. Tak samo czyli nagle i niespodziewanie. Nie ma czasu na powrót, na oglądanie się za siebie. Nie ma czasu by cofnąć się wstecz. Na nic nie ma czasu, a moment końca nastąpi nagle i niespodziewanie i nie wiemy czy to ja, czy ten obok mnie.

.

Myśl przewidująco, uprzedzająco. Myśl, aby zdobyć to co wieczne, nawet za cenę stracenia tego co doczesne, tego co raduje tylko tu i teraz.

.

 ks. Wiesław Pietrzak SCJ

czytaj więcej...