Aktualności

2015-03-13 08:20

Ewangelia na każdy dzień – 13 marca

Ewangelia wg. św.Marka  12, 28b-34

.

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

.

Komentarz do Ewangelii:

Kochaj bliźniego

 Kochaj bliźniego jak siebie samego! Łatwo powiedzieć gorzej z realizacją! Zwłaszcza gdy mamy problem z akceptacją siebie samego. Jakże często nie potrafimy siebie pokochać. Czujemy do siebie niechęć, nawet obrzydzenie. Nie akceptujemy swojego ciała (tu można by wymieniać). Tymczasem Jezus przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, bez względu na to, co robiliśmy, czy robimy, jak wyglądamy. Panie, naucz mnie kochać siebie samego tak,  jak Ty mnie kochasz, a wtedy będę mógł pokochać mojego bliźniego.

.

o. Mariusz Tabor OFM

czytaj więcej...