Aktualności

2015-06-12 06:03

Ewangelia na każdy dzień – 12 czerwiec – Uroczystość NSPJ

Ewangelia wg. św. Jana    19,31-37

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.
Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: „Kości Jego nie będą łamane”. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: „Będą patrzeć na Tego, którego przebodli”.

Komentarz do Ewangelii:

Serce przebite z miłości

Z przebitego serca Jezusa wypłynęły krew i woda. Stały się to źródłem łask dla rodzącego się u stóp krzyża Kościoła. Obchodząc dzisiaj uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, oddajemy cześć sercu, które zostało przebite za nasze grzechy. Serce to, które tak umiłowało człowieka, zostało przez człowieka zranione. Bywa, że miłość musi wiele wycierpieć. Ale to właśnie ta miłość, która tak wiele jest w stanie przetrzymać, przynosi najwięcej duchowych owoców. Wielu patrzyło na Tego, którego przebili. Jedni uwierzyli w Niego, inni odwrócili się na pięcie i odeszli. Tylko od ciebie zależy, w której grupie się znajdziesz.

.
Panie, ty poprzez ofiarę, którą złożyłeś na krzyżu, uczysz nas prawdziwej miłości. Tej miłości, która jest wolna od egoizmu i zapatrzenia w siebie. Obmyj mnie Twoją drogocenną krwią oraz wodą i daj mi nowe życie.
.
ks. Mariusz Krawiec SSP
czytaj więcej...