Aktualności

2015-05-11 09:58

Ewangelia na każdy dzień – 11 maj

Ewangelia wg. św. Jana   15,26-16, 4a

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

Komentarz do Ewangelii:

Jak Duch…

Jezus dzisiaj mówi niesamowitą rzecz, a mianowicie nasze świadectwo o Nim porównuje do tego, które daje Duch Święty! Mamy być jak Pocieszyciel w naszym świadectwie o Jezusie. Nie możemy przestać nawet na chwile swoim życiem wskazywać na Jezusa, świadczyć o tym, że On rzeczywiście jest.

Potrzeba byśmy nieustannie podtrzymywali w sobie tę gotowość bycia świadkami!

.

ks. Michał Olszewski SCJ

 

czytaj więcej...