Aktualności

2014-12-11 09:38

Ewangelia na każdy dzień – 11 grudnia

Ewangelia wg św. Mateusza  11, 11-15

 

Jezus powiedział do tłumów:
„Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.

 

Komentarz do Ewangelii:

 

 

Dziękuję

 

Trudna sprawa w szumie codziennych informacji i spraw. Ale przecież uszy mam od Boga, aby Go słuchać. Uszy mam od Boga, aby w tym codziennym zamieszaniu wyłapać Jego słowa.

 

      Dziękuję Panie za ludzi, którzy mówią mi o Tobie.

 

ks. Adam Pawlak SCJ

czytaj więcej...