Aktualności

2015-09-01 09:45

Ewangelia na każdy dzień – 1 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  4,31-37

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”.
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Komentarz do Ewangelii:

Właściwy wybór

Jezus, wypędzając złego ducha z człowieka w Kafarnaum, objawił swoją boskość. Bo tylko Bóg jest w stanie wypędzić Szatana. Jako chrześcijanie żyjemy w świecie, w którym ścierają się moce światłości i ciemności. Jesteśmy narażeni na pokusy Złego, który próbuje nas odciągnąć od Boga. Jezus, który umarł na krzyżu, pokonał moce ciemności. To z krzyża płynie dla nas ratunek. Mamy wolną wolę i możemy wybierać. W dzisiejszym świecie, w którym ścierają się różne poglądy i religie, łatwo się pogubić. Jezus Chrystus jest prawdziwą drogą, prawdą i życiem. Zaufajmy Jemu i nie szukajmy tego, co dalekie od Niego.
.

Panie, modlę się za tych, którzy w życiu się pogubili i oddalili się od Ciebie, oddając się fałszywym bożkom. Proszę dla nich o ratunek i miłosierdzie.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...