Aktualności

2015-07-04 13:59

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 4 lipiec

EWANGELIA (Mt 9,14-17)

Jan XXIII zwołując Sobór użył słowa aggiornamento, oznaczającego dostosowanie do dnia dzisiejszego.

Faryzeusze tkwili w przestarzałych przepisach, nie chcieli się rozwijać ani doskonalić swojej religijności.

Wierność to nie tylko strzeżenie wiary, ale gotowość do dialogu ze światem i ludźmi o innych poglądach.

Ks. Eugeniusz Burzyk

czytaj więcej...