Aktualności

2015-04-11 10:28

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 11 kwietnia

EWANGELIA (Mk 16,9-15)

Niech inni się narażają!

Opowiadających o swoich religijnych doświadczeniach traktujemy jak nawiedzonych fanatyków.

Apostołowie nie wierzą Marii Magdalenie, która mówi, że spotkała zmartwychwstałego Jezusa.

Intymne przeżycia duchowe są w stanie zrozumieć tylko ludzie, którzy przeżyli coś podobnego.

 Ks. Eugeniusz Burzyk

czytaj więcej...