Aktualności

2019-10-08 18:11

Ewangelia na dziś – 9 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 11, 1-4) – Jezus uczy modlitwy

(…) Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów.

————–

Modlitwy nie można się wyuczyć raz na zawsze. Ona ma być za każdym razem nowym spotkaniem i rozmową. Stając do modlitwy, pragnę mieć przed oczami Twoją, Jezu, rozmowę z Ojcem. Niech Twój Duch przychodzi mi z pomocą, abym potrafił na tej rozmowie stawać się pełniej Bożym dzieckiem.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 11, 1-4)

Jezus uczy modlitwy

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
„Ojcze, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...