Aktualności

2021-06-08 17:11

Ewangelia na dziś – 9 czerwiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 5, 17-19) – Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

(…) Kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

————–

Prawo Starego Testamentu zostało utrwalone głównie w Dekalogu i nadal obowiązuje. Jest niezmienne i nie podlega dyskusji. Niestety, są tacy, dla których słowa Jezusa są przestarzałe, którzy chcieliby znieść niewygodne przykazania, ale Ewangelia i Prawo Boże to nie kwestia mody czy zmieniającej się kultury. Tu chodzi o nasze dobro, o nasze życie wieczne. Bez Prawa w sercu człowieka rodzi się nieład, który prowadzi do bezprawia.

 

Ojcze, Twoje Prawo kształtuje moje serce. Jest ono bardzo ważne także w wymiarach życia wspólnotowego. Pragnę być wierny Twojemu Prawu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 17-19)

Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...