Aktualności

2021-10-07 17:11

Ewangelia na dziś – 8 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 11, 15-26) – Walka Chrystusa ze złym duchem

(…) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.

————–

Jezus przestrzega nas dziś, że jeśli nie będziemy z Nim trwać w łasce uświęcającej, to zamiast budować i jednoczyć, będziemy niszczyć. Oczyśćmy zatem nasze serca. Poddajmy je Jezusowi i podejmijmy odważną drogę nawrócenia. I bądźmy czujni. Nasza pewność siebie, własnych sił jest pierwszym krokiem do tego, aby serce stało się królestwem wewnętrznie skłóconym.

 

Jezu, proszę, abym nigdy nie zadał Ci bólu swoim narzekaniem. I modlę się za tych wszystkich, którzy ranią Cię swoim słowem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 15-26)

Walka Chrystusa ze złym duchem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...