Aktualności

2021-03-07 17:11

Ewangelia na dziś – 8 marzec 2021 rok

EWANGELIA (Łk 4, 24-30) – Jezus został posłany do wszystkich ludów

(…) Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.

————–

Bardzo wielu ludzi nie rozumie i nie przyjmuje zaproszenia Jezusa, aby zmienić własne życie, otworzyć się na działanie łaski Bożej. Ludzie nie chcą poddać się nauczaniu Jezusa. Symbolem tego jest gniew mieszkańców Nazaretu. Za każdym razem, kiedy człowiek nie chce zmienić swojego życia, poddać działaniu Ewangelii i wyrzuca Boga ze swojego życia, jest przegrany.

 

Jezu, proszę Cię, aby moje życie było zawsze poddane Ewangelii i aby moje serce zawsze było dla Ciebie otwarte.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 4, 24-30)

Jezus został posłany do wszystkich ludów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...