Aktualności

2024-02-06 16:11

Ewangelia na dziś – 7 luty 2024 rok

EWANGELIA (Mk 7, 14-23) – Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca

(…) Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.

————–

Pan Jezus pokazuje nam dziś wnętrze człowieka i jego walkę, która prowadzi do grzechu. Chodzi o to, by dbać o nasze wnętrze, by nie kultywować w nim złych postaw, by panować nad myślami i nad decyzjami, jakie mogą się z nich zrodzić. Pokarmy same z siebie nie mają wartości moralnej. Ale myśli serca już tak. Mogą być heroiczne i wielkie, ale mogą też być bardzo złe. Pan Jezus wylicza całą listę złych intencji serca, które czynią człowieka nieczystym.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, uczyń moje serce na wzór Twojego Serca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 7, 14-23)

Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...