Aktualności

2021-06-06 17:11

Ewangelia na dziś – 7 czerwiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 5, 1-12) – Osiem błogosławieństw

(…) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

————–

Pierwsze błogosławieństwo mówi o tym, że zbawieni będą ci, którzy uznają swoją małość i wszystko oddają Bogu; ci, którzy skupiają się na tym, co duchowe i nieprzemijające. Ono wytycza nam drogę do Królestwa Niebieskiego. Następne błogosławieństwa przynoszą nam kolejne wskazówki i obietnice. Osiem błogosławieństw to program na życie, to przepustka do świętości. Warto do nich wracać i wciąż je rozważać.

 

Jezu, dziękuję Cię za Osiem błogosławieństw, za to, że uzupełniasz każdy mój brak, że dajesz mi szansę, abym był człowiekiem szczęśliwym.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 1-12)

Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...