Aktualności

2024-02-05 16:11

Ewangelia na dziś – 6 luty 2024 rok

EWANGELIA (Mk 7, 1-13) – Prawo Boże i tradycje ludzkie

(…) Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.

————–

We współczesnej kulturze popularnej serce symbolizuje uczucie, a zwłaszcza miłość, często rozumianą wyłącznie afektywnie. W Biblii natomiast serce oznacza ludzkie wnętrze, wewnętrzną sferę naszej osobowości, miejsce, w którym dokonuje się rozeznanie i gdzie podejmuje się decyzje. Jacy jesteśmy wewnątrz, tam gdzie widzi tylko Bóg? Pan Jezus wyraźnie wskazuje, że Ojcu i Jemu zależy, aby każdy człowiek szczerze przylgnął do Boga

 

Jezu, mój Królu, daj mi serce czyste, abym pragnął tylko Ciebie, a mając Ciebie będę miał wszystko.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 7, 1-13)

Prawo Boże i tradycje ludzkie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?».
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie».
I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją” oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...