Aktualności

2022-05-04 16:11

Ewangelia na dziś – 5 maj 2022 rok

EWANGELIA (J 6, 44-51) – Chleb żywy, który zstąpił z nieba

(…) Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

————–

W czytaniu Ewangelii bardzo ważne jest zwracanie uwagi na stosowany przez Pana Jezusa czas przyszły i czas teraźniejszy. Ma to wielkie znaczenie. Chociażby w tym niezwykłym zdaniu, które dziś usłyszeliśmy: Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Nie przez przypadek przecież to zdanie wypowiedziane zostało w czasie teraźniejszym. Wierzący już teraz ma życie wieczne.

 

Jezu, zrozumiałem dziś, że nie wolno mi czekać z nawróceniem. Pragnę w Tobie żyć pełnią życia, żyć na wieki, karmiąc się Twoim Ciałem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 44-51)

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do ludu:
„Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga».
Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...