Aktualności

2019-11-04 18:11

Ewangelia na dziś – 5 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 14, 15-24) – Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym.

————–

Trzeba wielkiej pychy i buty, aby odmówić Bogu, usprawiedliwiać się byle czym, własną wolę czynić drogą do szczęścia. Tylko to, co Jezus pragnie uczynić w naszym życiu, prowadzi do pełni szczęścia. Trzeba zaufać, że Bóg wie najlepiej, jakimi drogami tam dotrzemy i przyjmować codziennie Jego zaproszenie. Panie, niech dobrze przygotowana i przeżyta Eucharystia będzie początkiem tego, co przygotowałeś dla mnie w wiecznej szczęśliwości.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 14, 15-24)

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym».
Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”.
Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych”. Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. Na to pan rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.
Albowiem powiadani wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...