Aktualności

2022-07-04 16:11

Ewangelia na dziś – 5 lipiec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 9, 32-38) – Jezus lituje się nad ludźmi

(…) Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały.

————–

Jak trudno przychodzi nam czasami mówić Ewangelią, mówić Chrystusem. Gotowi jesteśmy raczej milczeć, niż głosić Dobrą Nowinę. W Ewangelii czytamy, że gdy uzdrowiony zaczął mówić, tłumy się zdumiewały. Nie tylko przecież tym, że otworzyły mu się usta, ale i zapewne dlatego, że zaczął wypowiadać słowa piękne, największe: być może z jego ust wypłynęła pieśń miłości do Chrystusa.

 

Jezu, mój Królu, jeśli do tej pory milczałem, dziś pragnę mieć usta pełne Ewangelii. Głosić ją dniem i nocą, aż po krańce świata.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 32-38)

Jezus lituje się nad ludźmi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»
Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...