Aktualności

2024-04-04 16:23

Ewangelia na dziś – 5 kwiecień 2024 rok – OKTAWA WIELKANOCY

EWANGELIA (J 21, 1-14) – Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim

(…) To jest Pan!

————–

Słowa umiłowanego ucznia: „To jest Pan” to najkrótsze, a zarazem bardzo głębokie wyznanie wiary. My też chcemy nasze życie złączyć z Jezusem. Jego obecność daje nam poczucie bezpieczeństwa i siłę potrzebną w codziennych zmaganiach. Jak widać, wiara to nie tylko zbiór prawd, formuł dogmatycznych, to życie, konkretne działanie i świadectwo. Kiedy wyznajemy wobec innych ludzi, że Jezus jest naszym Panem, że On żyje, to jesteśmy prawdziwie Jego uczniami.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, abym umiał nie tylko wyznawać wiarę w Ciebie, ale i żyć nią i być dla innych.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 21, 1-14)

Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?».
Odpowiedzieli Mu: «Nie».
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!». Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę.
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...