Aktualności

2019-12-04 18:11

Ewangelia na dziś – 5 grudzień 2019 rok

EWANGELIA (Mt 7, 21. 24-2) – Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

(…) Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

————–

Są słowa mądre i są słowa puste. Słowo mądre pochodzi od Boga, stąd konieczność stałego słuchania tego, co Bóg mówi, aby poznawać Jego wolę. Słowo mądre jest modlitwą prośby o siły niezbędne do czynów potwierdzających posłuszeństwo Bogu, aby stawać się człowiekiem ewangelicznie roztropnym. 

 

Jezu, w tym czasie Adwentu pomóż mi bardziej świadomie odkrywać, że jedyną skałą jesteś Ty, Słowo Wcielone. Niech Duch Święty pobudza mnie, abym miłował tylko to, co święte.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 7, 21. 24-2)

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...