Aktualności

2021-07-30 17:11

Ewangelia na dziś – 31 lipiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 14, 1-12) – Śmierć Jana Chrzciciela

(…) Jan bowiem upominał go.

————–

W historii chrześcijaństwa liczni są ci, którzy wybrali śmierć zamiast wyrzeczenia się wiary. Dla tego, kto wierzy, nie jest możliwe oddzielenie wiary od życia, od tego, co mówi i robi. Czasem trzeba głośno potępić zło, zwłaszcza gdy milczenie byłoby odbierane jako przyzwolenie na nie. W świecie, w którym żyjemy, dawanie świadectwa też nie jest łatwe. Ile razy wolimy milczeć w obawie przed reakcją innych? Bądźmy jak Jan Chrzciciel – wierni prawdzie w każdej chwili.

 

Jezu, pomóż mi być Twoim świadkiem tam, gdzie jestem, wśród ludzi, których spotykam każdego dnia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 14, 1-12)

Śmierć Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają».
Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: «Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela!» Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce.
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...