Aktualności

2020-07-29 18:11

Ewangelia na dziś – 30 lipiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 13, 47-53) – Przypowieść o sieci

(…) Wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. 

————–

Przypowieść o sieci pokazuje, że Królestwo Boże, mimo że jest dla nas darem, wymaga od nas współpracy. Odróżnianie ryb dobrych od złych i decyzja o odrzuceniu tych drugich to zadanie uczniów Jezusa. W Królestwie Jezusa wszyscy jesteśmy uczniami. Co znaczy dla mnie być uczniem Jezusa?

 

Jezu, Ty jesteś jedynym Nauczycielem i Panem, my zaś wszyscy jesteśmy Twoimi braćmi i uczniami. Ucz mnie rozeznawać i wybierać według kryteriów Ewangelii.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 13, 47-53)

Przypowieść o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do tłumów:
„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...