Aktualności

2023-12-29 16:11

Ewangelia na dziś – 30 grudzień 2023 rok

EWANGELIA (Łk 2, 36-40) – Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza

(…) Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.

————–

Prorokini Anna bardzo wcześnie rozeznała, gdzie jest jej miejsce – powołanie. Przez długie lata życia nie oddalała się ze świątyni. Służyła Bogu dniem i nocą. Jej serce przez modlitwę i post stało się świątynią Boga. Także i my dzięki odnalezieniu swojego powołania, wiemy, co i jak mamy czynić. Wszystko po to, abyśmy tu, na Ziemi, nie mieli poczucia pustki, tylko satysfakcję z dobrze przeżytych dni.

 

Jezu, mój Królu, proszę, abym gdziekolwiek pójdę, wszędzie wnosił Twoją obecność, pokój i radość. Abym potrafił dzielić się ze wszystkimi tą radosną nowiną, że Bóg stał się człowiekiem z miłości do nas.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 2, 36-40)

Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...