Aktualności

2022-06-29 16:11

Ewangelia na dziś – 30 czerwiec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 9, 1-8) – Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

(…) Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!

————–

Uzdrowiony paralityk przypomina swojego lekarza, Jezusa. To On, Jezus – już wkrótce obolały i osłabiony do granic możliwości – będzie dźwigał przez miasto swój własny krzyż. Paralityk niosący swoje łoże przez miasto pamięta, od jakiego narzędzia tortur został wyzwolony, bo niesie je niczym słodki ciężar. Rozumie – z każdym krokiem lepiej – jak wielkie wyzwolenie go spotkało z ręki Jezusa Chrystusa. Zewnętrzne podobieństwo przeradza się w podobieństwo wewnętrzne.

 

Jezu, Ty wiesz, że dźwigam ciężary, których nikt nie chciałby nosić. Jeśli jednak upodabniają mnie do Ciebie, traktować je będę jak jarzmo słodkie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 1-8)

Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!»
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...