Aktualności

2020-12-02 17:11

Ewangelia na dziś – 3 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 7,  21. 24-2) – Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

(…) Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego.

————–

Nie wystarczy słuchać Słowa Bożego, trzeba nim żyć. Jeśli tylko słuchamy, to tak jakbyśmy mieli najlepsze ziarno na zasiew, które jednak spoczywa w worku, bez szans na plony. Jeśli nasze życie ma fundament w Słowie Bożym, możemy przetrwać każdą nawałnicę. Do Boga zatem zbliża nas nie tyle mówienie: „Panie, Panie”, ile spełnianie Woli Ojca.

 

Jezu, proszę Cię, ucz mnie każdego dnia czynić z Woli Ojca sens i fundament mojego życia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 7,  21. 24-2)

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...