Aktualności

2020-02-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 luty 2020 rok

EWANGELIA (Mt 9, 14-15) – Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

(…) Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć.

————–

Post wyraża umartwienie, smutek z powodu grzechów i słabości, pokutę. Głód i ograniczenie ciała pomagają nam odczuć inny głód, o wiele głębszy i subtelniejszy. To głód miłości, głód Boga. Wyciszenie potrzeb ciała przez post prowadzi nas do wyciszenia serca, aby usłyszeć w nim głos Boga. Usłyszenie Jego głosu napełnia nasze serca radością.

 

Jezu, pragnę się radować Twoją obecnością, smucić, kiedy Cię tracę przez grzech, i natychmiast powracać do Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 14-15)

Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?”
Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...