Aktualności

2019-11-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 21, 12-19) – Powtórne przyjście Chrystusa

(…) Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.

————–

Czy ta zapowiedź Jezusa ma przemienić moje życie w zalęknione spoglądanie do góry? Bynajmniej. Będzie to czas wyzwolenia, pełnego zjednoczenia z Bogiem. Wypełnienia moich największych pragnień.

 

Trzeba mi umiejętności rozeznawania, aby dobrze oceniać i rozwiązywać różne życiowe problemy, przede wszystkim w świetle przyjścia Chrystusa.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 21, 12-19)

Powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...