Aktualności

2020-04-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 6, 30-35) – Jam jest chleb życia

(…) Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

————–

Rozmówcy Jezusa żądają od Niego kolejnych znaków. Znak uczyniony przez Mojżesza był zapowiedzią daru przyniesionego przez Jezusa – Eucharystii. Jezus obiecuje, że kto do Niego przychodzi, nie będzie już głodny, a kto w Niego wierzy, nie będzie pragnął. Dlaczego więc tak często odchodzimy od stołu Eucharystii głodni i spragnieni? Może za mało wierzymy Jezusowi, za mało Go pragniemy?

 

Jezu, wierzę, że tylko Ty możesz w pełni zaspokoić każdy głód mojego życia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 30-35)

Jam jest chleb życia

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa:
„Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”.
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”.
Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”.
Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...