Aktualności

2021-08-26 17:11

Ewangelia na dziś – 27 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 25, 1-13) – Przypowieść o dziesięciu pannach

(…) Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.

————–

Bądźmy roztropni jak ewangeliczne panny, gromadźmy oliwę do lamp, bo nikt nie może nam jej pożyczyć. Każdy z nas sam musi odpowiedzieć na wezwanie Jezusa i przygotować się do spotkania z Nim przez szukanie Jego Oblicza, słuchanie Słowa Bożego, czynienie dobra, a przede wszystkim przez regularne korzystanie z Sakramentów. Życie nasze powinno być stałym wzrastaniem w mądrości. Do tego właśnie zaprasza nas Jezus.

 

Jezu, przepraszam Cię, że tak często nie postępuję roztropnie. Czasem przez to tracę właściwy cel w życiu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 25, 1-13)

Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...