Aktualności

2020-05-26 18:11

Ewangelia na dziś – 27 maj 2020 rok

EWANGELIA (J 17, 11b-19) – Uświęć ich w prawdzie

(…) Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.

————–

Ileż troski o apostołów słychać w słowach Jezusa! Jak żarliwie powierza ich miłości Ojca! Tak bardzo pragnie, aby byli jedno. My możemy uczyć się od Jezusa, jak opowiadać Ojcu o naszych najbliższych, z którymi żyjemy na co dzień, z którymi tak wiele nas łączy. On pokazuje nam, za co możemy dziękować, o co prosić.

 

Ojcze, razem z Jezusem powierzam Ci moich najbliższych. To Ty mi ich dałeś. Dziękuję za… Proszę o…

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 17, 11b-19)

Uświęć ich w prawdzie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...