Aktualności

2019-11-26 18:11

Ewangelia na dziś – 27 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 21, 12-19) – Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców

(…) Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.

————–

Kiedyś nastanie dzień ostatni. Jezus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Będą temu towarzyszyć wydarzenia apokaliptyczne. Warto więc troszczyć się o konkretne dobro i bycie w stanie łaski uświęcającej.

 

Nie wiem, Panie, kiedy nastąpi godzina Twojego przyjścia. Wiem natomiast, jaka jest wola Ojca Niebieskiego. Daj mi siłę do jej codziennego wypełniania.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 21, 12-19)

Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...