Aktualności

2021-02-24 17:11

Ewangelia na dziś – 25 luty 2021 rok

EWANGELIA (Mt 7, 7-12) – Kto prosi, otrzymuje

(…) Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.

————–

Dzisiejsza Ewangelia podaje nam tzw. złotą regułę: „Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”. Reguła ta powinna stać się zasadą naszego postępowania w relacjach z innymi. Drugiego człowieka powinniśmy mierzyć miarą naszego serca. Jaką miarą spoglądam na drugiego człowieka i na jego życie? Czy kieruję się złotą regułą Ewangelii, a może już wymyśliłem własną miarę, wygodną tylko dla mnie, wykalkulowaną? Drugi człowiek oczekuje ode mnie uczciwości. Sprawiedliwej miary życia.

 

Jezu, proszę, spraw, aby moje spojrzenie na drugiego człowieka było prawdziwe i uczciwe.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 7, 7-12)

Kto prosi, otrzymuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...