Aktualności

2021-03-22 17:11

Ewangelia na dziś – 23 marzec 2021 rok

EWANGELIA (J 8, 21-30) – Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem

(…) Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych.

————–

Nikt z nas nie chce chyba umrzeć w grzechach, rozgoryczony, że zmarnował swoje życie. Uwierzmy zatem w Niego, bo On przyszedł na ziemię z miłości do nas, aby umrzeć za nasze grzechy i nas zbawić. Krzyż, wywyższenie Syna Człowieczego, jest znakiem ocalenia. Jezus uczy nas, że przyjęcie krzyża prowadzi do wolności serca. Krzyż jest trudny, ale prawdziwa wolność kosztuje.

 

Jezu, pragnę zaakceptować Twój krzyż, bo on daje mi prawdziwą wolność.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 8, 21-30)

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».
Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»
A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».
Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»
Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...