Aktualności

2022-04-22 16:11

Ewangelia na dziś – 23 kwiecień 2022 rok

EWANGELIA (Mk 16, 9-15) – Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

(…) I wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

————–

Jezus jest całkowicie świadomy naszej małości, całkowicie świadomy tego, jak mała jest nasza wiara, i ma prawo być całkowicie zawiedziony naszą postawą. A jednocześnie ten sam Jezus nieustannie pokłada w nas wielkie nadzieje, wciąż wyznacza nam wielkie cele, ciągle składa w naszych dłoniach ten święty depozyt, który już wielokrotnie roztrwoniliśmy. Jezus niezmiennie nam ufa – niech ta myśl uskrzydli nasze serca.

 

Jezu, Ty wiesz, że trudno mi zaufać świadectwom Marii Magdaleny, uczniów z Emaus, a nawet świadectwom apostołów. Proszę, nie przestawaj mi ufać i nieustannie składaj w moich dłoniach skarb Ewangelii! 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 16, 9-15)

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.
Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...